Schrijf u in om onze nieuwe publicaties, volgende conferenties, onze laatste actualiteiten,... te ontvangen…

Merci, à bientôt.

VSA: Regionale praktijken

VSA: Regionale praktijken

Als resultaat van zijn unieke ervaring op de Amerikaanse markt heeft het kantoor een Praktische Gids van 80 pagina's met als titel “Doing Business in the USA” opgemaakt. Deze gids vat samen wat je absoluut moet weten alvorens van start te gaan.

Deze gratis gids kan worden gedownload (hiernaast, linker kolom).

Een regelmatig aangepaste versie is eveneens beschikbaar in de mobiele app van het kantoor (gratis, zie linker kolom).

Westkust, Oostkust

De Bay Area (baai van San Francisco, Silicon Valley) is de wieg van de Amerikaanse nieuwe technologieën. Elke innoverende ondernemer gaat er graag heen om er partners te vinden of gewoonweg te worden ondergedompeld in de bijzondere energie die er heerst.

De Westkust is ook strategisch, omdat daar het centrum van de financierders en investeerders is, en de plaats waar talrijke deals worden gesloten.

Soms ligt de sleutel van de Amerikaanse markt elders: Chicago, Texas, Florida, etc.

Ulys heeft in de loop der jaren een netwerk ontwikkeld dat hem de mogelijkheid biedt om de Belgische en Franse cliënten die op Amerikaans avontuur gaan te begeleiden.

Of het nu gaat over de verkrijging van een werkvisum of de lokalisatie van een R&D centrum, Ulys beschikt over de nodige contacten wanneer het kantoor niet zelf de prestaties verricht.

Europa – USA – Israël : "Yes Oui Ken"

Dankzij zijn netwerk dat het over de jaren heen heeft opgezet, heeft Ulys unieke vakkennis ontwikkeld in de driehoeksrelaties Europa, VAS en Israël.

Het kantoor richt een multidisciplinair team op in deze drie gebieden om de commerciële uitwisseling en de investeringen veilig te stellen.

Dat gebeurt zowel direct als in partnerschap met de deskundigen waarmee Ulys sinds meerdere jaren samenwerkt, waardoor de cliënten gestandaardiseerde werkmethodes en consistente kwaliteit geboden worden.

Enkele recente tussenkomsten

  • Een Belgisch bedrijf aarzelt: zich vestigen in de Verenigde Staten of zaken doen zonder structuur? En zo ja, waar zich vestigen? Door rekening te houden met de specifieke kenmerken van het project en om de risico's te minimaliseren in een sector die in hoge mate is blootgesteld aan productaansprakelijkheid, is dankzij de connecties van het kantoor in slechts enkele dagen een structuur opgericht.

  • Een Franse ondernemer wenst in contact te komen met een leverancier van technologie uit Californië. Ulys opent hem de deur via zijn contacten ter plaatse. Het kantoor analyseert met hem de opties en vertegenwoordigt hem bij de onderhandeling van de overeenkomst.

  • Een Franse site weet dat zijn diensten de Amerikaanse cliënten zouden kunnen bevallen, maar aarzelt: het risico van een rechtszaak aan de ene kant, en de moeilijkheid om een geschikt call center op te richten, zijn twee remmen. In samenwerking met zijn contactpunt in New York stelt Ulys de cliënt gerust inzake de juridische risico's en stelt het enkele pistes voor om de risico's te beperken. Inzake het call center heeft de Amerikaanse advocaat in zijn cliënteel een dienstverlener die hij in contact brengt met de Franse cliënt.