Schrijf u in om onze nieuwe publicaties, volgende conferenties, onze laatste actualiteiten,... te ontvangen…

Merci, à bientôt.

Israël: Regionale praktijken

Israël: Regionale praktijken

Silicon wadi

Sinds meer dan 20 jaar voert Israël een ambitieus programma om de economie in verband met de vernieuwing, en in het bijzonder KMO's, te stimuleren.

Dit resulteerde in Silicon Wadi, het Israëlische equivalent van de Silicon Valley in Californië. In de omgeving van Tel-Aviv en langs de Middellandse Zee bevinden zich honderden vernieuwende ondernemingen.

Samen met de Russischtaligen zijn de Franstaligen overigens de belangrijkste gemeenschap in Israël.

Ulys is sinds een tiental jaren aanwezig op de Israëlische markt, aanvankelijk uitsluitend in het kader van een filiaal, later in samenwerking met een gerenommeerd lokaal kantoor.

Ulys begeleidt zijn Belgische en Franse cliënten die in Israël wensen te investeren of er hun activiteiten willen voortzetten.

Omgekeerd begeleidt Ulys de Israëlische ondernemingen die interesse hebben voor de Europese markt of er investeerders zoeken.

Europa – USA – Israël : "Yes Oui Ken"

Dankzij zijn netwerk dat het over de jaren heen heeft opgezet, heeft Ulys unieke vakkennis ontwikkeld in de driehoeksrelaties Europa, VAS en Israël.

Het kantoor richt een multidisciplinair team op in deze drie gebieden om de commerciële uitwisseling en de investeringen veilig te stellen.

Dat gebeurt zowel direct als in partnerschap met de deskundigen waarmee Ulys sinds meerdere jaren samenwerkt. Daardoor worden de cliënten eengemaakte werkmethodes en consistente kwaliteit geboden.

Enkele recente tussenkomsten

  • Een Israëlische vennootschap die actief is op medisch gebied biedt aan Europese geneesheren een systeem aan dat gebaseerd is op een fysiek bestanddeel dat geïnstalleerd is in de praktijk van de arts en in verbinding staat met software in Israël waarmee in real time gegevens worden verwerkt. Ulys zorgt voor de contracten en controleert dat de wet inzake gezondheidsgegevens wordt nageleefd.

  • Een Franse ondernemer heeft de kans om met een belangrijke Israëlische vennootschap een overeenkomst te sluiten in de sector van online spelen. Dankzij de goede kennis van het land, zijn contacten en rekening houdend met de culturele specifieke kenmerken kan Ulys de overeenkomst in enkele weken finaliseren.

  • Ubifrance en Ulys werken samen aan de redactie van een handboek voor Franse ondernemers die in Israël handel wensen te drijven. Ulys zorgt voor de redactie van een deel van de gids en waakt erover dat praktische, onmiddellijk bruikbare adviezen worden gegeven.

  • Een Israëlische uitgever van een mobiele applicatie wenst zijn activiteiten naar de Europese Unie uit te breiden, meer bepaald naar Frankrijk. Ulys neemt het volledige project op zich: oprichting van een filiaal, lokalisering van de overeenkomsten, inachtneming van de in Europa toepasselijke wetgeving, etc.