Schrijf u in om onze nieuwe publicaties, volgende conferenties, onze laatste actualiteiten,... te ontvangen…

Merci, à bientôt.

E-Commerce Mededinging, Consumptie

E-Commerce Mededinging, Consumptie

Elektronische handel

Zijn site opbouwen en een project van e-handel starten is niet mogelijk zonder rekening te houden met de wettelijke en reglementaire beperkingen (persoonlijke levenssfeer, consumentenbescherming, financiële regelgeving, etc.).

Ulys is de geprivilegieerde partner van vele bijzonder vernieuwende ondernemingsprojecten bij via internet en mobiel aangeboden diensten (smartphones, tablets, etc.) zowel aan professionelen als aan particulieren.

Het kantoor controleert ook regelmatig actieve sites of platforms om na gaan of de geldende regels worden nageleefd.

Overeenkomsten en commerciële documenten

Eveneens moeten talrijke contractuele documenten worden opgemaakt die essentieel zijn voor de rechtszekerheid van de onderneming en voor de relatie van vertrouwen en partnerschap die gevestigd wordt in de ontwikkeling van het project business en de uitvoering van de onderneming.

De advocaten van Ulys leveren de algemene voorwaarden van de aangeboden diensten, de gebruiksvoorwaarden van de site, de handvesten persoonlijke levenssfeer, de cookies-reglementen etc..

Marktpraktijken en mededinging

Omdat de concurrentie zeer hevig is, moeten vernieuwende ondernemingen zich beschermen, of zelfs verdedigen, tegen concurrenten of toezichthoudende autoriteiten die beweren dat zij de mededingingsregels hebben geschonden (misbruik van een machtspositie, afspraken, etc.) of handelingen van oneerlijke concurrentie verwijten (verboden publiciteit, onrechtmatige bedingen, schending van zakengeheimen, parasitisme, etc.).

Ulys biedt doeltreffende bijstand via advocaten die bedreven zijn in geschillen en procedures en erkende deskundigen zijn in deze materies, die zij zelfs aan de universiteit onderwijzen.

Enkele recente tussenkomsten

  • Een virtuele online apotheek wordt beledigd door een perscampagne die de verkoop van geneesmiddelen op het internet denigreert. Ulys komt tussenbeide om de staking ervan te vorderen voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel.
  • Ulys komt tussenbeide in het kader van geschillen in de sector telecommunicatie waar de burgerlijke aansprakelijkheid van ondernemingen van deze sector aan de orde is wegens beweerde schending van mededingingsregels.
  • Een onderneming ontwikkelt een sociaal netwerk op basis van een precieze gemeenschap, op het gebied van gezondheid. Ulys zorgt vanaf het begin van de onderneming voor de juridische conformiteit van het project en beheert de relaties met de autoriteiten