Schrijf u in om onze nieuwe publicaties, volgende conferenties, onze laatste actualiteiten,... te ontvangen…

Merci, à bientôt.

E-gezondheid, E-apotheek, Telegeneeskunde

E-gezondheid, E-apotheek, Telegeneeskunde

Medische gegevens

Medische gegevens krijgen in de wet bijzondere aandacht.

Ulys ziet erop toe dat aan de cliënten wordt gewaarborgd dat de noodzakelijke medische gegevens op volledig rechtmatige manier worden behandeld.

Of het nu gaat over de dematerialisatie van het medische dossier, het mogelijk maken van medische research of de commerciële exploitatie van bepaalde gegevens, de ervaring van Ulys is algemeen erkend.

In de afgelopen jaren maakt de toenadering van de wereld van gezondheid en digitale technologieën de ontwikkeling van e-gezondheid mogelijk, alsmede het toenemende gebruik van mobiele apparaten. De technologische vakkennis van Ulys maakt een betere beoordeling van de juridische aandachtspunten van deze nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Bijzondere overeenkomsten

De wereld van de gezondheid gehoorzaamt aan beperkingen en specifieke procedures die moeten worden opgenomen in de contracten met betrekking tot medische informatica. Vanaf de redactie van de overeenkomst moet daarmee rekening worden gehouden.

Ulys komt eveneens tussenbeide bij geschillen wanneer er problemen rijzen bij de uitvoering van de overeenkomst.

Online apotheken

Ulys is toonaangevend in de sector online apotheken.

Het kantoor vertegenwoordigt een aantal belanghebbenden, zowel voor advies bij het opzetten van een legale handel, als ten opzichte van de overheid en beroepsverenigingen.

Dank zij deze vakkennis komt het kantoor eveneens tussenbeide bij vragen in verband met distributienetwerken van producten die worden verkocht in apotheken en drogisten (bevoorrading, beperkingen of de te koopstelling).

Enkele recente tussenkomsten

  • Een Belgische online apotheek wenst haar activiteiten naar Frankrijk uit te breiden. Zij maakt zich zorgen op grond van een recent Frans arrest inzake goede praktijken dienaangaande. Met het advocatenkantoor wordt een veilig en betrouwbaar kanaal opgezet.

  • Een ziekenhuis wenst de informatica-infrastructuur van een departement te wijzigen. Het aan het ziekenhuis aangeboden document is een standaard document. Het advocatenkantoor start heronderhandelingen over de voorwaarden, wat leidt tot een bindende SLA.

  • Een mobiele applicatie is bedoeld om thuis patiënten die een bijna permanente medische hulp nodig hebben te helpen. Er rijzen belangrijke vragen op het gebied van persoonsgegevens. Ulys belast zich met de zaak en brengt ze in samenwerking met de bevoegde autoriteiten tot een goed einde.

Wat onze cliënten denken

Zij vertrouwen ons :