Schrijf u in om onze nieuwe publicaties, volgende conferenties, onze laatste actualiteiten,... te ontvangen…

Merci, à bientôt.

Het verbintenissenrecht in het leven van de onderneming

Onze Conferenties

Het verbintenissenrecht in het leven van de onderneming
Thierry Léonard
30/03/2017 - 30/03/2017 - Université Saint-Louis, Auditoire 3100, Rue du Marais 119, 1000 Bruxelles (België)

Er bestaat een grote wisselwerking en zelfs kruisbestuiving tussen het verbintenissenrecht en het ondernemingsleven. De onderneming wordt zelfs terecht het ‘laboratorium van het verbintenissenrecht’ genoemd: daar worden de recentste evoluties in de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer toegepast en getoetst; daar worden ook nieuwe rechtsfiguren en verfijnde contractuele clausules ontwikkeld.

Men kan voor figuren voortgekomen uit de praktijk, denken aan het documentair krediet en de vormen van achterstelling van schuldvordering. Inzake contractuele clausules dringen verfijningen binnen in de theorie vanuit de onderhandelingstafels (zo voor de rechtsgevolgen van een due diligence-onderzoek of van tijdelijke overmacht). Maar de doctrine en de rechtspraak komen ook het ondernemingsleven tegemoet door kritisch en toekomstgericht na te denken over klassieke, soms vastgeroeste leerstukken, zoals dat van de overdreven (hoge én lage) schadebedingen en van de rechterlijke controle (vaak a posteriori) op de inwerkingstelling van contractuele clausules bij wanprestatie.

Deze boeiende thema’s komen aan bod op de studiedag van 12 januari 2017 van de Onderzoeksgroep voor Verbintenissenrecht van de KU Leuven en het Centre de droit privé van de UCL. Voor dit brede project rond het ‘Verbintenissenrecht in het leven van de onderneming’ werden de krachten gebundeld en werd samengewerkt met de Université Saint-Louis te Brussel.


Tijtel : Het verbintenissenrecht in het leven van de onderneming
Datum : 30/03/2017 - 30/03/2017
Uur : 13u15 - 17u45
Spreker : Thierry Léonard
Plaats : Université Saint-Louis, Auditoire 3100, Rue du Marais 119, 1000 Bruxelles (België)
Website : https://www.diekeure.be/fr-be/professional/droit/nieuws/colloque-le-droit-des-obligations
Downloadbare documenten :