Schrijf u in om onze nieuwe publicaties, volgende conferenties, onze laatste actualiteiten,... te ontvangen…

Merci, à bientôt.

Vie Privée

Vie Privée

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot deze website onderworpen zijn aan Belgisch recht (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Als u wenst te reageren op één van de hieronder beschreven praktijken, kunt u ons contacteren via email: info@ulys.net.

Bij elk bezoek aan onze website, herkent onze server automatisch uw originele domeinnaam. Uw email adres wordt niet automatisch kerkend.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

  • uw domeinnaam (automatisch opgespoord zoals hierboven vermeld)
  • uw e-mailadres indien u dit aan ons heeft geopenbaard, door bijvoorbeeld een bericht of vraag te sturen over deze site, door contact per e-mail, door mee te doen aan forums of discussies, door toegang tot een pagina waar identificatie is vereist, enz.
  • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie, of door toegang tot een pagina waar identificatie vereist is)

Deze informatie wordt aan geen enkele andere organisatie of vereniging overgedragen

Deze informatie wordt gebruikt om onze website te verbeteren, u op de hoogte te houden van updates, u later te contacteren voor marketing doeleinden voor onze producten en diensten of van die van geselecteerde derden die u via ons zouden willen contacteren, en om statistische gegevens te verkrijgen.

Deze informatie wordt gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, als u wordt ingeschreven. Indien u, in de toekomst, deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kan u zich altijd uitschrijven via het ad hoc module beschikbaar op de website.

Op deze site gebruiken wij cookies (een cookie is een klein bestand dat door onze server wordt verstuurd en dat zich automatisch op de harde schijf van uw computer opslaat. Het geeft aan dat een bepaalde site werd bezocht en bevat een aantal gegevens in verband met dit bezoek). Wij gebruiken deze cookies vooral om de site goed te doen functioneren (technische sessies van cookies). Wij gebruiken deze ook om (1) beter te leren kennen en onze website efficiënter bij te werken, (2) u later te contacteren voor marketing doeleinden, en (3) statistieken op te stellen.

Wij hebben zojuist veiligheidsmaatregelen genoemd die instaan voor de bescherming van het verlies, misbruik of verandering van ontvangen informatie op onze site.

Wij hebben geen specifieke relaties of samenwerkingsverbanden met reclamebureaus op het internet.

Als u ons uw postadres via het internet verstuurt, zou u regelmatig mailings van ons kunnen ontvangen, met informatie over onze producten en diensten of komende evenementen. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, contacteer ons dan op het bovenvermelde adres.

Als u ons uw telefoonnummer via internet verstuurt, kan u een telefoontje van ons ontvangen met informatie over onze producten en diensten of komende evenementen. Indien u deze telefoontjes niet wenst te ontvangen, contacteer ons dan op het bovenvermelde adres.

Wij herinneren u er aan dat u zich kan inschrijven op een bijzondere lijst indien u van geen enkel bedrijf (waaronder onze) nog mailings, telefonische oproepen of emails wenst te ontvangen. U kan contact opnemen met de dienst “Robinson” van het Belgisch Direct Marketing Verbond: per telefoon op gratis telefoonnummer: 0800-91 887 (alleen België), per post: BDMV, Robinsonlijst, Buro & Design Center, Heizelesplanade B46, 1020 Brussel, of online op het adres http://www.robinsonlist.be.

De technologie evolueert. Onze bedrijf zou bepaalde verwerkingen kunnen uitvoeren die nog niet voorzien zijn in deze verklaring. In dat geval zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken, zodat u op de hoogte bent van veranderingen en de mogelijkheid geven om het gebruik te weigeren.

Conform de wet heeft u het recht op toegang tot informatie die u aangaat en het recht op correctie. Op aanvraag, heeft u dan ook de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te weten en de eventuele onjuistheden te corrigeren. Als u van dit recht gebruik wenst te maken, contacteer ons dan op het bovenvermelde adres.

Als u van mening bent dat onze site deze privacy-verklaring niet respecteert, kunt u onze vennootschap tevens contacteren op het bovenvermelde adres.

Deze Privacy verklaring doet geen afbreuk aan de rechten die Ulys heeft ten aanzien van bepaalde bezoekers aan wie een overeenkomst, de wet of een ander document van contractuele, reglementaire of wettelijke aard, de toelating geeft tot het voeren van meer uitgebreide operaties. In dat geval geldt de voor Ulys meest voordelige norm.