Schrijf u in om onze nieuwe publicaties, volgende conferenties, onze laatste actualiteiten,... te ontvangen…

Merci, à bientôt.

Buitenlandse advocaten

Buitenlandse advocaten

Ulys vertegenwoordigt sinds meer dan 20 jaar voor Franse en Belgische rechterlijke instanties cliënten die ons door buitenlandse advocaten (of niet in de materie gespecialiseerde advocaten) zijn toevertrouwd.

In de loop der jaren heeft het kantoor een Gids voor buitenlandse advocaten opgesteld dat de door hen meest gestelde vragen behandelt. U zult er nuttige informatie vinden om het dossier te oriënteren en de belangrijke hoofdvragen van de procedure te begrijpen.

U kunt individueel elk onderstaand hoofdstuk raadplegen, dan wel de volledige brochure lezen die in de linker kolom beschikbaar is (alsook in de mobiele app).

Wat onze cliënten denken

Zij vertrouwen ons :