Schrijf u in om onze nieuwe publicaties, volgende conferenties, onze laatste actualiteiten,... te ontvangen…

Merci, à bientôt.

Modern en menselijk advocatenkantoor,
ten dienste van creatie en innovatie

Onze volgende conferenties

Onze publicaties
Door leden van Ulys geschreven publicaties

 • Data protection & privacy : de GDPR in de praktijk

  door Thierry Léonard, Didier Chaumont, Olivia Guerguinov

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort GDPR, treedt in mei 2018 in werking. Ze heeft een dubbele doelstelling. Enerzijds de Europese regelgevingen inzake de bescherming van persoonsgegevens moderniseren om ze te doen aansluiten bij de maatschappelijke transformaties die o.m. het gevolg zijn van nieuwe technologieën. Anderzijds komaf maken met de heterogene toepassing van gegevensbeschermingsregels in de verschillende EU-landen, door de wetgevingen op dit domein te harmoniseren. De verordening is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten en hoeft niet te worden omgezet.

  De ondernemingen hebben er alle belang bij zich actief voor te bereiden op de nieuwe verplichtingen die voortvloeien uit de GDPR en die aanzienlijke technische, IT- en organisatorische aanpassingen vereisen. Voor werkgevers én werknemers is het van belang om vertrouwd te raken met de nieuwe situatie.

  Om de ondernemingen hun weg te helpen vinden in deze ingewikkelde tekst van net geen 100 artikelen en meer dan 130 overwegingen, heeft het VBO een cyclus praktische seminars georganiseerd over de belangrijkste bepalingen van de GDPR. Dit drukwerk bundelt de teksten van de sprekers die zich doorheen de hele cyclus hebben toegelegd op het toelichten, ontleden en begrijpelijk maken van de GDPR en op het beantwoorden van de vele vragen van de deelnemers.

  Deze specialisten op het vlak van gegevensbescherming becommentariëren de nieuwigheden die er zitten aan te komen door de GDPR en zoomen in op talrijke praktische zaken die nuttig zijn voor de ondernemingen.

  Staatssecretaris Philippe De Backer ruggensteunde dit initiatief en schreef het voorwoord van deze publicatie. De Voorzitter van de Privacycommissie op zijn beurt schreef er zijn conclusies in neer over de uitvoering van de GDPR.

  Lees meer
 • Het verbintenissenrecht in het leven van de onderneming

  door Thierry Léonard

  Er bestaat een grote wisselwerking en zelfs kruisbestuiving tussen het verbintenissenrecht en het ondernemingsleven.

  De onderneming wordt zelfs terecht het ‘laboratorium van het verbintenissenrecht’ genoemd: daar worden de recentste evoluties in de wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer toegepast en getoetst; daar worden ook nieuwe rechtsfiguren en verfijnde contractuele clausules ontwikkeld.

  Men kan voor figuren voortgekomen uit de praktijk, denken aan het documentair krediet en de vormen van achterstelling van schuldvordering. Inzake contractuele clausules dringen verfijningen binnen in de theorie vanuit de onderhandelingstafels (zo voor de rechtsgevolgen van een due diligence-onderzoek of van tijdelijke overmacht).

  Maar de doctrine en de rechtspraak komen ook het ondernemingsleven tegemoet door kritisch en toekomstgericht na te denken over klassieke, soms vastgeroeste leerstukken, zoals dat van de overdreven (hoge én lage) schadebedingen en van de rechterlijke controle (vaak a posteriori) op de inwerkingstelling van contractuele clausules bij wanprestatie.

  Het boek bundelt bijdragen (18 in totaal) zowel over klassieke onderwerpen van het verbintenissenrecht als over nieuwe figuren. Zo zijn er onder meer bijdragen over de ‘closing’, de precontractuele informatie in distributiecontracten, de opschortende en ontbindende voorwaarden, niet-concurrentiebedingen, exoneratiebedingen, arbitrage- en bemiddelingsbedingen, ‘intuitus personae’ in het faillissement, de ‘cloud’ en het verbintenissenrecht.

  Lees meer
 • Afstand overeenkomsten en sancties

  door Hervé Jacquemin

  Vind de publicatie van Me Jacquemin over het thema : Afstand overeenkomsten en sancties bij niet-naleving van de regels.

  Lees meer
 • Computer beveiliging

  door Cathie-Rosalie Joly

  Computer beveiliging: Samenvatting van de workshops - 2016

  De beveiliging van informatiesystemen is het werk van iedereen. Vooral in het tijdperk van de hyper-connectiviteit (Cloud, BYOD, ... IOT) en verraderlijke bedreigingen steeds geavanceerder.

  Deze nieuwe grondig veranderde het ambacht van RSSI, waarvan de rol is niet zozeer om te streven naar de totale veiligheid te nemen aan de omvang van de totale inspanning van de preventie, opsporing en beperking van risico's voor de organisatie.

  Van april 2015 tot januari 2016, vijf workshops waren een kans om verschillende facetten van deze transformatie te ontdekken: Veranderende rol van de CIO en CISO, de veiligheid uitdagingen van de digitale transformatie, efficiency SOC in kwestie, de beveiliging van gegevens met betrekking tot Cloud, BYOD en de IOT, de oprichting van een gezamenlijke aanpak van deze risico's.

  De collectie biedt aan vijf hoofdstukken, die elk een resultaat, a priori denken over het onderwerp, een interview met een RSSI om ons te verlichten visies en vernieuwende initiatieven, een verslag van de besprekingen tijdens de workshop om de voortgang van elke maatregel

  Lees meer
 • Consumentenbescherming van digitale content

  door Hervé Jacquemin

  Vind de bijdrage van Me Jacquemin over het thema: "Consumentenbescherming van digitale content"

  Met de voortdurende ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie, en het gebruik van steeds vaker voorkomende mobiele apparaten (smartphone of tablet), een groot deel van de transacties zijn muziek, video games, software, applicaties of digitale boeken.

  Deze kan door de ontvanger worden verkregen bij levering van fysieke media (CD-ROM, DVD ...), in een traditionele winkel of door Bpost maar ook online via een downloadbewerking.

  Deze uitgangspunten vormen wat nu "digitale content" wordt genoemd.

  De meeste diensten die toegankelijk zijn zijn online digitale content.

  Welke bescherming voor de consument? Deze groei is nauw verbonden met het niveau van het consumentenvertrouwen in deze producten, die nodig kunnen zijn om een ​​specifieke regeling vast te stellen.

  Lees meer
 • Overeenkomst en het immateriële in België

  door Hervé Jacquemin

  Vind de publicatie van Me Jacquemin over het thema: "Overeenkomst en het immateriële in België".

  Het boek belicht de positieve rol van het recht in de ontwikkeling van de immateriële, een metgezel en gids deel, een weerspiegeling van het fundamentele belang van het recht in elke samenleving.

  Lees meer
 • De actie voor collectieve reparatie

  door Thierry Leonard

  In oktober 2015, zette de vereniging Test-Aankoop een verzoek in collectieve actie tegen de tour-operator Thomas Cook.

  Dit was de eerste concrete uitvoering van het apparaat geïntroduceerd in het Wetboek van Economisch Recht door de wet van 28 maart 2014 en op 1 september van datzelfde jaar in werking getreden.

  Geschreven in samenwerking met Thierry Léonard, lees zijn artikel in verband met de sector van de telecommunicaties: voorwendsel aan reis aan de uiterste grenzen van de wet op de collectieve reparatie (boek XVII van CDE).

  Lees meer

Frans-Belgisch advocatenkantoor
Ulys bevind zich in het centrum van Europa

Ulys België

Kroonlaan 224
1050 Brussel
België

Ulys Frankrijk

33, rue Galilée
751160 Parijs
Frankrijk