Schrijf u in om onze nieuwe publicaties, volgende conferenties, onze laatste actualiteiten,... te ontvangen…

Merci, à bientôt.

iso-9001

ISO 9001

Wat is het ISO?

ISO (Internationale Organisatie voor Standardisatie) is 's werelds grootste producent en uitgever van internationale normen. ISO begon zijn operaties op 23 februari 1947.

ISO is een netwerk van nationale normalisatie-instituten van 150 landen, met een centraal secretariaat in Genève, Zwitserland, dat het systeem coördineert. Meer dan 100 leden van de ISO komen uit ontwikkelingslanden.

ISO heeft een collectie van meer dan 17.000 internationale normen.

Wat is de norm 9001:2000?

ISO 9001 is een onderdeel van de ISO 9000-serie, met betrekking tot systemen van kwaliteitsnormen.

De eisen hebben betrekking op vier hoofdgebieden:

 • Verantwoordelijkheid van het management;
 • Kwaliteitssysteem;
 • Procedes;
 • Permanente verbetering.

De Totale Kwaliteit

Het doel van de ISO-certificering is te streven naar Total Quality of Service.

Verre van een "administratieve" aanpak, is de 2000-versie de ISO-norm die bij Ulys wordt toegepast gericht op de tevredenheid van de eindgebruiker: de cliënt staat aan de top van de piramide.

Het Kwaliteitssysteem zet een organisatie, structuur en procedures op waarvan de doelstelling is te garanderen wat volgt:

 • Luisteren naar de klant;
 • Kwaliteit van de dienstverlening;
 • Transparantie;
 • Informatie feedback;
 • De reactiviteit.

Audits en certificering

De naleving van de ISO-normen wordt regelmatig gecontroleerd door audits, zowel intern als extern. Zij controleren de kennis en de naleving van de normen door de teams.

De dynamiek van de Totale Kwaliteit wordt maandelijks gemeten via "levendigheidsindicatoren" die de nieuwe ideeën, de corrigerende maatregelen, de vastgestelde of vermoede onverenigbaarheden, de lopende corrigerende maatregelen, etc. integreren.

Regelmatig (minstens een keer per jaar) voert een certificatiebedrijf een algemene audit uit aan het einde waarvan het beslist om al dan niet de certificering te handhaven.

Belangrijkste doelstellingen en ondernemingsplan

Elk jaar in januari stelt het bedrijf voor het komende jaar vast :

 • Een of meer prioritaire doelstelling(en);
 • Een ondernemingsplan.

Samen vormen deze documenten het strategisch plan van de onderneming met betrekking tot kwaliteitsverbetering.