Schrijf u in om onze nieuwe publicaties, volgende conferenties, onze laatste actualiteiten,... te ontvangen…

Merci, à bientôt.

Data protection & privacy : de GDPR in de praktijk

Onze Publicaties

Data protection & privacy : de GDPR in de praktijk

door Thierry Léonard, Didier Chaumont, Olivia Guerguinov

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort GDPR, treedt in mei 2018 in werking. Ze heeft een dubbele doelstelling. Enerzijds de Europese regelgevingen inzake de bescherming van persoonsgegevens moderniseren om ze te doen aansluiten bij de maatschappelijke transformaties die o.m. het gevolg zijn van nieuwe technologieën. Anderzijds komaf maken met de heterogene toepassing van gegevensbeschermingsregels in de verschillende EU-landen, door de wetgevingen op dit domein te harmoniseren. De verordening is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten en hoeft niet te worden omgezet.

De ondernemingen hebben er alle belang bij zich actief voor te bereiden op de nieuwe verplichtingen die voortvloeien uit de GDPR en die aanzienlijke technische, IT- en organisatorische aanpassingen vereisen. Voor werkgevers én werknemers is het van belang om vertrouwd te raken met de nieuwe situatie.

Om de ondernemingen hun weg te helpen vinden in deze ingewikkelde tekst van net geen 100 artikelen en meer dan 130 overwegingen, heeft het VBO een cyclus praktische seminars georganiseerd over de belangrijkste bepalingen van de GDPR. Dit drukwerk bundelt de teksten van de sprekers die zich doorheen de hele cyclus hebben toegelegd op het toelichten, ontleden en begrijpelijk maken van de GDPR en op het beantwoorden van de vele vragen van de deelnemers.

Deze specialisten op het vlak van gegevensbescherming becommentariëren de nieuwigheden die er zitten aan te komen door de GDPR en zoomen in op talrijke praktische zaken die nuttig zijn voor de ondernemingen.

Staatssecretaris Philippe De Backer ruggensteunde dit initiatief en schreef het voorwoord van deze publicatie. De Voorzitter van de Privacycommissie op zijn beurt schreef er zijn conclusies in neer over de uitvoering van de GDPR.


Uitgever : Anthémis
Collectie : Ateliers data protection
Verschijningsdatum : XXXX
Tag(s) : vertrouwelijkheid, bewaring van gegevens, privacy
Aantal pagina's : 250
ISBN : 978-2-8072-0189-7